Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Myšlenky a spisovatelé - str. 106

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Myšlenky a spisovatelé : studie a podobizny. V Praze : nákladem J. Otty, [1914] (Česká knihovna zábavy a poučení ; č. 33)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

Jak se stal Jan Neruda národním klassikem.

(Psáno k 20. výroči smrti Nerudovy dne 22. srpna 1911.)

Dvacátým druhým srpnem letošního roku dovršilo se druhé desítiletí od smrti Nerudovy. Kdokoliv v jubilejní ten den, jehož tichou melancholii neporušily nižádné veřejné oslavy a na jehož podněty sotva odpověděly dvě tři příležitostné stati, se zamyslil jen trochu hlouběji nad významem Nerudovým, musil se zastaviti u jednoho památného a význačného jevu: Jan Neruda, který v hodině své předčasné smrti byl postavou spornou, zahrnutou úsudky velmi kolísavými, ba pro mnóhé přímo geniem problematickým, vyrostl za hrobem v opravdového národního klassika.

Slova poslední věty naprosto nejsou libovolným okrasným rčením; užívám jich skoro jako definice v plném smyslu. Neruda v y r o s t I před našima očima tak přirozeně a klidně, jako nad rodnou půdou, nad keříky a strůmky roste a košatí se krásná lípa. Nebylo potřebí bojů a sporů ani nekritického nadšení přivrženců překonávajících skepsi odpůrců; nestřetla se v tom soudu dvě pokolení se svými láskami, nenávistmi a dogmaty; nestálo to ani revoluční převrat v uměleckých názorech. Nevěřme, že jest všední a každodenní věcí takové obecné vítězstvíj mrtvého básníka. Naopak, u většiny populárních poetů s navršeným rovem propadá se i sláva básnická. Nerudův druh v. životě.a v bojích, ale protinožec

[na začátek stránky]