Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Myšlenky a spisovatelé - str. 10

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Myšlenky a spisovatelé : studie a podobizny. V Praze : nákladem J. Otty, [1914] (Česká knihovna zábavy a poučení ; č. 33)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

tO

dramat, kdežto úvahy o tom, jak čísti dna vědecká, ze svých poznámek předem vylučujeme.

Přední a nevyhnutelnou podmínkou správného a úspěšného čtení jest soustředění mysli; čtenář buď při knize celou duší, oddej se jí na čas veškerou bytostí, ztrať se v ní pro dobu četby všemu světu, ba i sobě samému! Mnozí z nás nedoverou si ovšem již představiti, jak bible opanovala dočasně naprosto mysl čtenářovu; ale dojisia každý z nás prožil v divadle mocný dojem, kdy úchvatný děj strhl jej do svého víru, že divák zapomenul na svuj osud, své vztahy, své starosti a trpěl a zápasil a hynul s dramaticKým hrdinou, s kterým se na čas zcela ztotožnil. Ctěme povídky a romány tak intensivně, až náš životní zájem splyne zcela s jejich dějovým postupem, až naše srdce přestane bíti svým tepem a napiato rozbuší se ve zvýšeném rhytmu srdcí těch hrdinek a reku, o nichž ~spisovatel V) práví! Ke Knihám, které nedovedou v nás vznítiti této mocné suggesce ani jedinou postavou, ani jediným dějovým pásmem. mužeme se chovati neduvěřivě; neodhazujme jich okamžitě, nýbrž zkusme to s nimi znovu, ale když i po opětované četbě nás nechaly střízlivými, nezabývejme se Jimi již! Máme-li přistupovati k povídkám a románum, vyzbrojeni podobnou měrou suggestivního zájmu, jaký si přinašíme do divadla, nesmíme bráti knihy veršu do ruky bez oné oddané a vnímavé nálady, Kterou věnujeme hudbě koncertní ať vokální, ať instrumentální: i v básni má nás strhnouti mocná hudební vlna a zanésti nás ze všedního světa zlomkovitého žití " střízlivých záimu do vyšší oblasti melodických citu, transparentních obrazu, osvobozujících jednot - zevní hudba rýmu a rbytmu ukáže se nám pak jako pouhá pomůcka oné hudby vniterné, v níž dříme vlastní smysl lyrického umění. Arciť toto vše závisí na duševním soustředění čtenářově, na odhodlaném a rozhodném odpětí se od

[na začátek stránky]