Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Myšlenky a spisovatelé - str. 1

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Myšlenky a spisovatelé : studie a podobizny. V Praze : nákladem J. Otty, [1914] (Česká knihovna zábavy a poučení ; č. 33)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 148 149 150 [další]
Stránka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 148 149 150 [další]
(následující text neprošel korekturou po OCR)

CE5KÁ KNIHOVNA

ZÁBAVY A POUČENI.

l. Sedláček Aug., Sbírka pověstí historických K 2'- 2. Vávra V., Božena Němcová . . . . . . . . . . . . . . . . . . .•• 2'-f.

3. Braniš I, Katechismus dějin umění ............•• 240

4. Vrchlický Jar., Kytka ballad, rotnancí a legend .••• 1'20 S. Bernard Alex. Jos., Obrázky z pravěku země české.. 2'40

6. Vrchlický Jaroslav, Legenda o sv. Prokopu....... 1'20

7. Molčík M., Cestopisné obrázky.. . . . . . . . . . . . ..•• 1' 8. Vrchlický Jar., Kytka lyriky.. . . . . . . . . . . . . . . . . .•• 1 '80

9. Ruth h, Bájeslovi římské a řecké............... 5'80

10. Šafránek Fr., Za českou osvětu................. 2'40

11. Novák Vl. Dr., O magnetismu a elektřině ......•• 4' 12. Dvě kytky bajek............. . . . . . . . . . . . . . . . .•• 1'80

13. Jirásek Al., Ze zašlých dob... . . . . . . . . . . . . . . . .•• 1'80

14. Neruda Jan, Výbor z prósy ...................•• 1'80

15. Bartoš h, Sto lidových písní................... 1'60

16. Hruška Jan fr., V záblescích staré chodské slávy .. , 1'50

17. Bílý F, Od kolébky našeho obrození ..........•• l'SO

18. Vykoukal F., Dary přírody " 1'30

19. Hálek V., Výbor z poesie ....................•• 1'30

20. Z Mitrovic V. v., Příhody " 2'40

21. Voborník J., Karel Hynek Mácha , .. ~.. l'SO

22. Havlíček-Borovský, Výbor ze spisů... . . . . . . . . .•• 2' 23. Panýrek D., Lékaři a traviči z řiše rostlinné. .. .•• 2'20

24. Vlach Jar. Dr .• Národové .evropští ' .' . . .•• 2' 25. Newcomb S., Astronomie . . . . . . .•• 3'50

26. Rydel L., Matka a syn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .•• 1'-·

27. Sairanský J., Národní pohádky " .. ' ... " •• 2'20

28. Černý Ad., Lužice a Lužičti Srbové ' .. ' "' •• 2'40

29. Jos. V. Sládek, Výbor z básní ................•• 1'80

30. Winter Zikm. Dr., Zlatá doba měst českých. " ..•• 2'60

31. Světlú Karol., Vesnický román ...............•• 2'40

32. Světlú K., Výbor z povidek a vzpomínek .......•Každý svazek vázaný o K 1'20 více. - •• Česká knihovna"

vychází také v sešitech po 24 hal.

j. OTTO V PRAZE, KARLOVO NÁM. Č. 34.

[na začátek stránky]