Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Mužové a osudy - str. 9

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Mužové a osudy : kniha studií a podobizen. V Praze : Jos. R. Vilímek, 1914. 407 s

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

Večerní dialog o Janu Nerudovi.

Z a hluboce modrého letního večera, v jehož prů svitné mlze měkce jihly všecky obrysy věcí, usedla v jedné ze stupňovitých zahrad nad Valdštýnskou ulicí důvěrná společnost mladých lidi a v oddaném mlčení hleděla do temného panoramatu u svých nohou.

Již v tom, jak seskupili se v lehce vlhké trávě na svahu starého parku, dalo se s určitostí uhodnouti, že všickni ostatní jsou diskretními statisty vniterního a těžko pojmenovatelného dramatu, které odehrávalo se mezi třemi z nich: mezi živým a překypujícím básníkem, v jehož tmavé, jižní fysiognomikřižil se typ muže činu s charakterem snílka, mezi štíhlou a zádumčivou dívkou v světlých, anglických šatech a mezi unaveným a zahořklým architektem, podivně nelogické a výstředně plavé krásy. Z radostně vzrušeného neklidu, s nímž básníkovy temperamentně rozžehnuté oči těkaly od báchorkové zeleně mikulášské báně k jasnému světlu dívčiných šatů, jako by si byly vytvářely novou'barevnou harmonii k rozkoši smyslů a srdce; z upřeného a tragic 1

[na začátek stránky]