Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Mužové a osudy - str. 88

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Mužové a osudy : kniha studií a podobizen. V Praze : Jos. R. Vilímek, 1914. 407 s

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

Miloš Jiránek, spisovatel a kritik.

ZpOVídají-li se třícetiletí spísovatelé a umělcí ze

svých vnitřních rozporů a trudův - a víte, že se od dob romantiky zpovídají co nejčastěji - pak prozrazují zpravidla tyto sebeobžaloby či sebeobhajoby, jak zcela zaklety jsou jejich bytosti do bludného kruhu vlastního já; nemohou, nedovedou, nechtějí odtud se vyprostiti. Vzácnou výjimkou jsou mladí duchové, kteří při takovém upřímném vyznání projevují statečnou a mužnou touhu, dostati se za svoje osobní já a nad ně; oddati se čemusi trvalejšímu, bezpečnějšímu a vděčnějšímu než jest to zmotané a zmítající se klubko pocíti't, dojmi't, nálad, kterému říkáme naše individuelní úsoba; zakotviti pevně a jistě po rozmarech bouří a větri't na dně, jež se nesesouvá a nebortí. Miloš Jiránek byl z těchto výjimek. Otevírám jeho nejsvéráznější knihu, svazek "DojmLt a potulek", otvírám ji, Bůh ví, užpo kolikáté od jeho předčasného skonu, a znovu čtu čtyři hutné stránky, nadepsané "Kus autobiografie".

Tři chvíle v životě, kdy se člověk z nenadání octne zcela blízko smyslu své bytosti a kdy pohlédne

[na začátek stránky]