Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Mužové a osudy - str. 45

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Mužové a osudy : kniha studií a podobizen. V Praze : Jos. R. Vilímek, 1914. 407 s

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

~-------

~

=!)

Václav Šolc.

Václav Šolc ... jeden z těch, již dle tragických slov

Grabbových nosí v hlavě orla a nohama vězí v blátě; básník a tulák, umělec a bosák, tvůrce nezapomenutelných veršů a nevolník temných vášní. Chvatně a plaše běží životem, poněkud shrben k předu, ale s hlavou vzdorně na zad pohozenou. Kolem širokých rtů selské drsné tváře hraje tvrdý úsměšek, na vysedlých lícních kostech a vysokém, pevně modelovaném čele leží mrak, v temných, nasivělých velikých očích zápasí strach a odboj. Psi osudu běží za ním a dojdou ho jistě - - -.

Básník a bosák: typ, jenž literárně odkryt apopsán byl autorem, jehož vnějše,k připomínají tak dúrazně podobizny Šolcovy, Maximem Gorkým; člověk bezzemek, tulák, nevěřící a nepoddávající se, nepřítel pořádku, zákonů a upraveného života, milenec vzdušných dálek a zpívajících širých vod; člověk, jemuž schází dúvod života a pevný bod a jenž nebyl ani v pravý čas počat ani narozen. A při tom básník: pije z nejtrpčích, zakalených zdrojú života a podává v broušených číších svítivých veršů sladké víno

[na začátek stránky]