Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Mužové a osudy - str. 379

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Mužové a osudy : kniha studií a podobizen. V Praze : Jos. R. Vilímek, 1914. 407 s

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

Nový Seveřan.

SeverSkou duši selskou zná svět asi půlstoletí'. Byl

to Bjornstjerne Bjornson, kdož ji předvedl po prve; nedavno slavila Skandinavie padesáté jubileum knihy "Synnove Solbakken". Bjornson jest spíše národní idealista a nadšený básník než realistický psycholog: všecky jeho selské postavy kresleny jsou al fresko v hrdinském slohu a s horoucími červánky nad slavnými fjordy v pozadí; dobře poznáváme bohatýrského epika, jehož každá báseň jest spolu i apotheosou. Deset let po Thorbjornovi a Arnovi vstupuje na obzor světové literatury jiný skandinavský sedlák, také velká a pamětihodná figura v nadživotní velikosti, ale zcela jiného rodu, než jsou hrdinští junáci Bjornsonovi: sedlák vytržený z rodné půdy, divoký fantasta, sotva se probouzející ze sebeopojení, člověk horké hlavy, ale bezmocných rukou, egoisticcký vášnivec, jehož já není než nicotná chimera, neklidný světoběžec bloudící bez úkoje různými zeměpásy, aby tam nalezl jen skeptický výsměch pekla. Jsou-li Bjornsonovy postavy apotheosou severské duše selské, jest tento Peer Gynt Ibsenův přísným

[na začátek stránky]