Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Mužové a osudy - str. 372

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Mužové a osudy : kniha studií a podobizen. V Praze : Jos. R. Vilímek, 1914. 407 s

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

Pan na severu.

první kniha, kterou se divoký a temný, zádum čivý a dobrodružný kouzelník severský, Knut Hamsun, zmocnil srdcí a nervů čtenářů v Cech ách, byl jeho román "Pan", záhadná a toužebná báseň v próse o lese a moři, horách a zvěři, lásce a smutku. Za sedmnáct let, jež uběhla od průkopného překladu Kosterkova, Hamsun, zejména Hamsun své první periody tvůrčí, zdomácněl u nás takřka. Ale třebaže uveden k nám zatím jeho strhující "Hlad", tento výbojný výkřik pudově vitální tragiky. třebaže zaplakala i českým slovem jeho horoucí píseň silnějšího nad smrt milování "Viktorie", třebaže také do sobeckých lží naší bohémy se zařízl satirický p~osměch jeho přímé" Nové země", třebaže nezůstala v Cechách neznámou jeho nejkrvavější zpověď "Mysterie" ¨ přece "Pan" doposud jest u nás milován a uctíván jako nejvl,!stnější dílo Hamsunovo. A to plným právem.

Utočný a vzpurný individualism Hamsunův, mezi jehož tmavými a tuhými kořeny se paradoxně splétá selský původ i moderní intellektuální nadčlověčství, pyšně severské germánství i vlivy náboženského vzdClru, zděděného po protestantských

[na začátek stránky]