Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Mužové a osudy - str. 293

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Mužové a osudy : kniha studií a podobizen. V Praze : Jos. R. Vilímek, 1914. 407 s

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

Čím mně jest Lessing.

Vyznání kritikovo.

1.

Snad každoročně za letní samoty jasného venkova

překvapí duši, vykoupanou v chladivých vlnách trav a v jednotvárných hudbách jehličnatých lesů, neodolatelná touha sáhnouti po dobré a statečné knize kritické, která by podarovala hlavu právě tak štědře jako poděluje srdce a nervy pravidelné oddávání se básníkům lyrickým. Přijde-lita chvíle č a přijde tak určitě, jako přichází v červenci rojení včel, v srpnu rozkvět modrých a stříbrných vřesovišť a v září dozrávání ovoce - pak nestýská se mně ani po mužné a opravdové ideologii Bělinského, ani po Carlylových ďábelských sarkasmech a náboženských tuchách, ani po široké a výmluvné moudrosti tak životných knih drahého Taina. Nepřítomnost všech jich dovedl bych oželeti, třeba ne na dlouho, jen Lessing, starý Gotthold Ephraim Lessing mně bolestně schází.

[na začátek stránky]