Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Mužové a osudy - str. 275

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Mužové a osudy : kniha studií a podobizen. V Praze : Jos. R. Vilímek, 1914. 407 s

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

o malém městě.

ROk od roku mizí před našimí nevšímavými zraky

větší a větší kus osobitého a zcela v sobě uzavřeného světa, jenž ve všech svých částech a v každé svojí podrobnosti byl naprosto jednotným a spolehlivě upřímným výrazem kultury organicky vyrostlé a. hluboce v duchu dobovém zakořeněné, opravdu z nejzajímavějších a z nejpříznačnějších v celém devatenáctém věku.

Elegický povzdech nad postupnou, a pohříchu, namnoze nezadržitelnou zkázou našich venkovských měst jest věru všeobecný. Neboť komu by se nezželelo těch dlouhých bílých náměstí s dvěma řa-" dami táhlých klenutých podloubí, šeřících se v přítulném temnu? Kdo by nepolitoval zmaru těch rozšafně a přece ne bez půvabu rozložitých domovních štítů, rozkvétajících renaissančními vásami a protržených trpasličími podkrovními okny? Kdo by si nevzpomněl toužebně těch mariánských barokních sloupů, jejichž honosné zlato rozráželo násilně ospalý stín košatých lip, aneb těch důkladných kamenných kašen s neklidnými sochami světců, jak do naprosté

[na začátek stránky]