Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Mužové a osudy - str. 261

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Mužové a osudy : kniha studií a podobizen. V Praze : Jos. R. Vilímek, 1914. 407 s

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

Ulm.

Chladný, deštivý den. Mlha a polotemno pohřbí vají celé město, zatápějí úzké a klikaté ulice, valí se po nepravidelném náměstí, přikrývají špinavá nádvoří s gotickými studnami a smazanými sgraffity. Příliš vytáhlé a vychrtlé jehlancovité štíty patricijských domů protínají chvílemi husté proudy mlhy a kouře, vysedlá a nesouměrná nároží ulic zejí do trýznivé nudy drobného deště, pomalé kroky chodců a zvonky elektrických tramwayí ztrácejí se jakoby v neurčité dálce. .

Jen ohromný a přísný mOnster, uprostřed náměstí, tmavý koloss mezi domy kupců a cechovních mistrCt, nepohnutelná věčnost mezi malichernostmi denních zájmů, rýsuje se pevně a určitě, slavně a osudně. Jeho obrovský stín pohlcuje celé náměstí; jeho věž překvapuje cizince všude, v perspektivě nádraží, v jídelně hotelu, v oknech pokoje; orientuje jej stále a svojí mocnou silou znepokojuje vždy. Kdysi koncem X IV .. věku založili bohatí měšťané a pyšní kupci dóm pro svoje svobodné město, přešlo několik generací, - a město stálo tu pro dóm, ma-

[na začátek stránky]