Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Mužové a osudy - str. 251

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Mužové a osudy : kniha studií a podobizen. V Praze : Jos. R. Vilímek, 1914. 407 s

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

Řeč primitivů.

Měli bychom navštěvovati je v temných a zachmu řených gotických chrámech, zvedajících se jako umělé hory nad starými tržišti a rozmarně zauzlenými uličkami; vcházeti k nim kamennými portály, klesajícími pod divnou tíží mystických skulptur a allegorického listoví z červenavého mramoru a zakouřeného pískovce. Tam, v postranních kaplích, zalitých žlutavým světlem proudícím z pestře malovaných oken a tísnivou tmou lokálních legend, jest domov primitivních mistrů; biskupové a kanovníci setlelí pod gotickým sarkofagem kaple, podněcovali jejich zájem a jejich díla; měšťanky, rozžehnuvší pro dlouhé věky před oltářem věčné lampy, daly se zpodobovati v rozích jejich obrazů; ztrhané a roztřepené praporce trčící před sloupy kaple, byly odznaky jejich cechů. Teprve tam jejich díla, jevící se nám vždy jako osamocené fragmenty, stávají se částicemi organického celku; teprve tam zjeví se rozměry jejich obrazů, zdánlivě nahodilé a násilné, nutnými a přirozenými; teprve tam [svítí jejich barvy domněle upřflišené a výstřední, celou

[na začátek stránky]