Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Mužové a osudy - str. 231

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Mužové a osudy : kniha studií a podobizen. V Praze : Jos. R. Vilímek, 1914. 407 s

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

Po patnácti letech.

po patnácté již obrátily se dne 30. července 1913

zraky veřejného Německa v elegické a vděčné vzpomince k zámku Friedrichsruh, kde v mausoleu, ukrytém mezi jedle a duby Saského lesa, spí Bismarck věčný svůj sen. Na Bismarcka nemůže býti vl'tbec zapomenuto, i když běh politických události obrátí se naprosto jiným směrem, než "železný kancléř" po léta jej řídil; vždy znovu připomene něco tohoto tvrdého hrdinu starosaského kmene, a očím obdivovatelů jeho i odpůrců zjeví se zamračený, vzdorovitý Germán, zkamenělý jako Barbarossa, ba v mlčelivé samotě saského hvozdu ne nepodoben strašnému Odinovi, k němuž občas přilétají černí havrani vzpomnění a zapomenutí Hugin a Munin.

Historikovi, i když soudí se sžíravou kritikou o mravní hodnotě činů a podnětů Bismarckových, jest před zjevem jeho jasno, že doba zdánlivě nepřátelská politickému individualismu, vydala tu hrdinu v plném smyslu carlylovském, kohosi, kdo stojí vedle Karla Velkého, vedle Luthera, vedle

[na začátek stránky]