Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Mužové a osudy - str. 213

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Mužové a osudy : kniha studií a podobizen. V Praze : Jos. R. Vilímek, 1914. 407 s

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

Pavel de Lagarde a jeho filosofie národnostní.

Jméno Pavla de Lagarde ozývá se v přítomné době v Německu často a hlučně a to i tam, kde nemluví se zpravidla ani o filosofech národnostních ani o1'politických myslitelích: ve vřavě a zmatku veřejné diskusse denní o otázkách aktivní politiky, v bouřlivém křížení se proti1ehlých názorů parlamentních stran, v nevykvašené změti nedostatečně formulovaných mínění o smyslu a cíli národního i státního celku německého. V této chvíli, kdy jméno stává se heslem, nositel jeho všeobecným symbolem, nastává dějepisu vděčná, ač nikoliv snadná úloha vyložiti, co na této ostře vyhraněné osobnosti jest rysem typickým a co jest jedinečným, bezprostředním majetkem zvláštní té individuality.

Vyšetření to bylo by, tuším, kusé a jednostranné, kdyby, jak pravidelně se děje, byl Pavel de Lagarde osamocován jako politický a národnostní filosof, kdyby nebylo stejnoměrně přihlíženo k jeho osobnosti, pokud ji odhaluje činnost učenecká a umění spisovatelské, a kdyby posléze byly pominuty kořeny jeho životního osudu, jeho osobní povahy. Jen

[na začátek stránky]