Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Mužové a osudy - str. 203

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Mužové a osudy : kniha studií a podobizen. V Praze : Jos. R. Vilímek, 1914. 407 s

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

tr
===~

BB _

~

::~

Lovec obrazů.

K aždého jitra na jaře i v létě, sotva se rozbřesklo,

vycházel ze své tichoučké světlé vi11y v Chitry les Mines při horni Loiře pan maire jules Renard, ozbrojen někdy staromódní ručnicí a jindy jen svýma bodavýma a slídivýma očima rozeného lišáka. Ptal-li se ho někdo ze sousedů, kteří mu prokazovali kamarádskou úctu, kam jde, odpovídal pan maire, s nímž byla jinak pravá radost pohovořiti, docela j ednoslabičně: jdu na lov. A přece vracíval se pan jules Renard málokdy s kořistí koroptví nebo křepelek, ba i dravého ptáka, nepřítele kurníků a holubníků, přinášel jen zřídka domů. Pan jules Renard byl podivínem, ačkoliv se to naprosto nezdálo. Nevyhýbal se venkovanům, nýbrž uměl jim poraditi neb usmířiti jejich spory jako sotva kdo jiný; připíjel si dobrodušně s vesnickými socialisty, kteří si v něm vážili vice spravedlivého chlapíka než přítele jauresova; zajímal se o všecko, co sužovalo kde kterou babku a vyznal se po čertech dobře i ve věcech domácího hospodářství. Ale skrýval cosi svému okolí; jeho milí krajané ostatně valně po tom nepátrali, tu-

[na začátek stránky]