Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Mužové a osudy - str. 20

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Mužové a osudy : kniha studií a podobizen. V Praze : Jos. R. Vilímek, 1914. 407 s

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

20

ARNE NOVÁK:

pensée, abychom zachovali si svou tichou rozkoš z dějů, postava z výjevú, i když nyní víme, co za touto živou hrou fabulace se skrývá a zeje?"

Architekt mlčel a hleděl do divoké tmy Starého Města. Také básník, jenž chtěl ještě opříti svťtj výklad o epické typičnosti Nerudově poznámkou o široké didaxi a vlídné lidumilné tendenci Nerudových povídek, každému velkému epikovi vlastní, zřekl se touhy, znovu navíjeti přetržený rozhovor.

Když po chvíli celá společnost v mimovolné shodě pohleděla na Petřín, uzřela na něm jemně sepředenou stříbrnou mlhu, o niž všichni věřili, že vystupuje z širého modrého moře letní noci.

[na začátek stránky]