Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Mužové a osudy - str. 197

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Mužové a osudy : kniha studií a podobizen. V Praze : Jos. R. Vilímek, 1914. 407 s

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

Sestárlé theorie.

Nelze odložiti svazek zádumčivých veršů, ani ro mán, vyznívající tragicky s větší melancholií, než jaká ovane přemýšlejícího čtenáře, když po letech zase pročetl sbírku výbojných a obranných kritických statí Emila Zoly, jež před čtvrtstoletím byly zkrvavělým a nervosním výkřikem nejprudšího života moderního.

Tehdy, uprostřed vášnivých bitek, sváděných o jednotlivé díly pověstného cyklu "Rougon Macquartův", churavý a podrážděný čtyřicátník, překypující mízou a žlučí, slyšel bezpečně a hrdě, že sám tep burácejícího velkoměsta i ponurý zpěv novodobé civilisace dává rhytmus jeho prudce vyráženým větám o románě přítomnosti. Tehdy za positivistické doby vítězných úspěchů Clauda Bernarda a Hipoly ta Taina byl přesvědčen kacéřovaný epik "Nany" a "Země", že jeho útoky na romantiku a idealism nejsou o nic méně převratné než nájezdy socialistů na starý řád společenský a dotavadní zřízení hospodářské. Tehdy v naturalistické kampani, když Zola, utíkaje se:.s pobuřujícími články do Petrohradu,

[na začátek stránky]