Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Mužové a osudy - str. 169

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Mužové a osudy : kniha studií a podobizen. V Praze : Jos. R. Vilímek, 1914. 407 s

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

Básník Oblomova.

I.

Ruští básníci nesnesou, aby čtenář zaujal k nim

klidný a rozvážn}' vztah uměleckého obdivu a estetické vděčnosti, nýbrž vymáhají na něm rozhodné a vášnivé city nadšeného opojení, náboženského souhlasu neb příkrého odporu. Jako strhují oba bouřliváci, Puškin a Lermontov, hudbou svých demonicky sladkých veršů všecky mladé duše k lyrickým horečkám s rozkošnými i děsivými sny, tak plní melancholický a elegický básník marného toužení a milování, Turgeněv, srdc.e nebezpečnou a neodvratnou nákazou hlubokého smutku, jehož jako košile Nessovy nelze svléci, aniž bychom nevyrvali zároveň kus své bytosti .. , a podobnou churavou suggescí působí i duchové daleko menší v tvůrčí schopnosti, ale stelně beznadějní v koncepci života, na př. Garšin neb Cechov. Ale co znamenají všecky tyto prudké emoce umělecké vůči vitálním otřesům a rozvratům celé mravní úsoby, jež jsou sloučeny s četbou Dostojev-

[na začátek stránky]