Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Mužové a osudy - str. 153

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Mužové a osudy : kniha studií a podobizen. V Praze : Jos. R. Vilímek, 1914. 407 s

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

Několik meditací nad stránkami Dostojevského.

V statečné knize pronikavých pohledů do života a do

básnické tvorby - tušíte snad, že mínímjšfastně a včasně k nám uvedené privatissimum Dostojevského, jeho "Denlk spisovatelův' - mezi důvěrně osobními projevy přísného a laskavého ducha, mezi novinářskými poznámkami prohřátými paprsky hluboké moudrosti, mezi kritickými úvahami, vnikajícími až ke dřeni a morku ruského písemnictví, a mezi prudce rozhorlenými výbuchy srdce milujícího a mysli prorocky kárající svůj národ, čte se na pohled .i,~n časová a příležitostná úvaha "Něco o výstavě". Cláneček, jenž při zběžném přečtení jest pouhým žurnalistickým posudkem výstavy ruských obrazů, znamená myslícímu čtenáři daleko více: jasnovidný psycholog ruské národní duše přehlíží tu umělecké síly svého domova ve chvíli, kdy duchovní Rusko chystá se k výbojné výpravě na západ. Žádný z řeckých dějepiscll nezaznamenal nám, žel, důvěrné a upřímné úvahy řeckých plukovníků Alexandrových ve chvíli, kdy se připravoval pochod hellenských vojsk a hellenských myšlenek do Orientu; nevíme

[na začátek stránky]