Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Mužové a osudy - str. 150

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Mužové a osudy : kniha studií a podobizen. V Praze : Jos. R. Vilímek, 1914. 407 s

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

150

ARNE NOVÁI\:

stavců tohoto "Monologu", jest vlastní thema knihy, dané již jejímÁnázvem. ŘeklJjsem výše, že Theer sladil řešení myšlenkové s řešením hudebním: do středu knihy, kde dominují)iořké pessimismy "Opuštěného lomu", "Tragické cesty" a "Děsu minulosti", vložil všecky záporné temnoty svojí duše, temnoty samoty, temnoty nenaplnitelné touhy, temnoty odcizenéllO milování, temnoty žárlivosti... zde vše má drsnou prudkost, krvavou pravdivost, černou vášnivost aneb zas stesk bez naděje, bez úlevy, bez úsvitu. Tomuto fortissimu úzkosti a zoufalství předesláno jest po prologické zpovědi umělcově několik básní, prosycených kouzlem a smutkem hudby, touhy, vzpomínky. .. pianissima lyrikova; osvobozující hymnus Smrti jest posledni z nich. Velmijemně promyslil a instrumentoval Theer přechod od pessimistického jádra knihy k jejimu kladnému a vítěznému finale, onu vlastní otázku, jak "Úzkosti" se mění v "Naděje". Nejprve vykoupe se duše básníkova v posvátných silách živlů, a když, mluveno řečí faustovskou, byla takto sestoupila k "Matkám", může porozuměti bolestnému štěsti tvúrčiho umělce i svobodným duším všech věcí, jež jsou krásou pro krásu, ba ani odvěký dualismus kouzla a skepse, opojené síly a rdousivého dravce nemúže ji vrhnouti nazpět ... duše chce prožívati zmužile chvíli okouzlení. Kruh jest uzavřen: ještě jednou nad městem ve výši za srpnové nQci prožije básník nástrahy smrti, ale nepodlehne. Ctenář, jenž prošel pozorně lyrickým dramatem jeho knihy, uvěři, že mohou, že musí "Úzkosti a naděje" končiti mužnou modlitbou:

"Ú, kouzlo přerodu! Ú, tajemnýchšfav nitra

ty chvíle čarovná! Bůh - vznět a proud a svit mne vdechne, s povrchu až země budu smyt!

Ú,. štěst.í! V jeho žilách kapkou krve být

a srdcem slunečným hřmět v nová, věčně nová jitra!"

[na začátek stránky]