Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Mužové a osudy - str. 14

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Mužové a osudy : kniha studií a podobizen. V Praze : Jos. R. Vilímek, 1914. 407 s

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

14

ARNE NOVÁK:

na oltářích a sloupech bylo roztaženo modré pašijní plátno v dlouhých pruzích. A do tohoto barevného temna vrhne Neruda náhle Rembrandtovu zář, která tryská z kahance havířova; na to dá plynout z oken lehýnké stříbrné mlze, měsíční a hvězdné ... z tohoto tajemného záření a kmitání zrodí se onen. půlnoční průvod stínů, ta španělská vidina, namalovaná Rembrandtem a ne z rozjitřené obraznosti hochovy, jak si myslí tupí positivisté.

Ale kdo zná ty tři stránky, nadepsané" U tří lilií"? A přece v tomto zběžně naskizzovaném výjevu, kde jako u Heina umrlci a kostlivci hudou démonickou píseň průvodu k vášni tance, k vášni sálajícího objetí, k vášni bouře, chytil Neruda svým genrovým způsobem všecku vampyrskou romantiku lásky a smrti. . Když rozšlehne se blesk, padne do závratného reje tančícího zástupu reflex hromady vykopaných bílých kostí; krásná, vášnivá tanečnice v žíznivých a zázračných svých očích nese čerstvý obraz matčiny mrtvoly ... a ve chvíli, kdy v hromech jest slyšeti řvaní mrtvých z hrobů, vzdává se děvče zcela šlehajícím plameni'tm rozkoše, znásobené kontrastem tlení a smrti. Zdá se mně vždycky, že přestávám být mladou dívkou pro zálibu v této scéně, a proto ji čítávám tak často, abych si oddechla od sentimentalily, od svého dobrého vychování, od své společenské spoutanosti.

"Ale," - a tu mladá dáma ztlumila hlas a dívajíc se s plachou úzkostí na architekta, pokračovala tónem zastřeným, jakoby oroseným, "dovedu být nad Nerudou také sentimentální a pak si nad jeho povídkami popláči jako nad několika jeho podzimními a zimními motivy. Chtěla bych se vsadit" - řekla zas jasněji a pružněji - "že nikdo z vás nezná tu smutnou dušičkovou povídku o Košířích, o tom krásném hřbitově, kde jest nejvíce ptactva,

[na začátek stránky]