Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Mužové a osudy - str. 125

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Mužové a osudy : kniha studií a podobizen. V Praze : Jos. R. Vilímek, 1914. 407 s

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

Svědomím věků.

DOjem tří Macharových historických knih, které

touží býti přečteny v jednom dechu, bez přerývky, s nejkrajnějším sebezapřením, jest slovem zdrcující. Nejen prostý čtenář, jenž čítává rozkošnicky, sobecky, vyhěračně, ale í kritik, jenž naučil se vzpírati dúkladná břemena literární, je po četbě těchto veršovaných sedmi set padesáti stran zdrcen a rozdrcen. V uších hučí ještě jednotvárný iambický spád věčných monologů, odříkávaných císaři a papeži, malíři a světci, reformátory a kurtisánami; před očima se v šedivé změti koulí zástupy barbarské, sektářské, selské, v nozdrách stále čpí sladká krev a štiplavý dým, mdlý olej malířských palet a uspávající kadidlo vlašských kostelů ... vše smícháno, zmateno, divně zkříženo, - ale celý organismus jest rozdrcen nelítostným přívalem nezřízené té chaotičnosti. Kvapně čerpáme čerstvý vzduch do plic, v prudkém prostocviku vzpružujeme ochablé svaly, rozhodně protíráme zraky, před nimiž tančí nervosní mžitky. A zatím, co smyslová část naší bytosti touží po léčivém osvěžení, po dobré komorní hudbě, po kvetou-

[na začátek stránky]