Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Mužové a osudy - str. 11

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Mužové a osudy : kniha studií a podobizen. V Praze : Jos. R. Vilímek, 1914. 407 s

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

Mu20vf A OSUDY.

1-

obrubu sukně dívčiny, "celý ten zástup, který miluji již dlouhá léta .. Suchého, . ztrnulého pana Rybáře, jenž vidí dole' pod' Hlubokou cestou v zahradě:seminářské vlnit se a hučet moře a:jenž hází do něho~svoje drahokamy, barevné a prolhané illuse svého' dlouhého života. ~ Pana doktora Kazisvěta v šedivých, kostkovaných: šatech, s divoce' zarostlou' tváří a prosebným 9kem kopnutého)sa, jak jde plaše z procházky za Ujezdskou branou a nejklidnějším a' nejlhostejnějším gestem přivádí k životu slavného 'nebožtíka, který právě svou smrtí a velkolepým svým pohřbem provedl nejvyšší. čin své" existence. Teď jdou kdesi Mosteckou ulicí'dva' páry' mužů, tak docela všedních a přece tak pamětihodných: věční sokové a intrikánsky:mlčící nepřátelé, kteří bez sebe nedovedou žít, pan Ryšánek a pan Schlegl, a zas dva nerozluční "flamendři" a přece sentimentální obětavci, jako ••. hrdinové z romantických románů mojí prababičky, kupec Cibulka a rytec Rechner. Krásný, důstojný žebrák pan Vojtíšek, který snad přece byl boháčem, třeba sám autor tomu nevěřil, jde pomalu s :čepicí v ruce po Svatojanském vršku; pan Vorel stojí uprostřed hustého dýmu svých nadějí a očekávání a nakuřuje svou dokonalou, stříbrem kovanou pěnovku, která mne vždycky dojímala tragičtěji než všecky nože, kosy a šavle z osudových smutnoher; "darebák" Horáček, jenž vystupuje znovu z každé básně "Knih veršů", běží jako mrskaný voják ulicí klepů, mravních dokonalostí a spořádaných názorů; zedník pan Stránský se svým jasným, idyllickým teplem, jaké mají figury Boženy Němcové, batolí se v modré kazajce se zelenou záplatou mezi dětmi, podoben tolik svatému Františkovi v Grecciu mezi ptáky; blbý Jóna pláče houslemi na střeše nad pavlačí, na níž~šplouchají šepoty a polibky milenců; revolucionář Josef harfenista, kterého by

[na začátek stránky]