Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Motivy ze spanilé země svatosti a umění - str. 9

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Motivy ze spanilé země svatosti a umění. Praha : J.A. Drégr, 1940. 45 s (Corona ; sv. 17)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

úmluvou čistého srdce a dělných rukou se Stvořitelem, jemuž se zalíbilo v oddané prostotě služebníků tolentinských. Malé okresní hnízdo s pouhými pěti tisíci obyv:atelů žije v nejdůvěrnějším styku se sedláky okolních vesnic a dvorců, a spoléhá na ně, jak viděti i z krámů na nevelkém náměstí, kde se pabízejí nejen hospodářské potřeby a nástroje, ale i neuvěřitelně pestrý a jinde dávno z módy vyšlý brak všeho druhu, v jakém si právě italští venkované libují. Oni sami nabízejí a prodávají polní plodiny a mají je rozloženy všude po dlažbě. Jest právě tržní den, a nikomu zde nevadí, že v kalendáři jest označen Zelený čtvrtek, jako vůbec ve střední Italii pášijový týden nemá ráz sváteční, natož posvátně smuteční jako u nás. Nepozorovali jsme nikde, že by se bohoslužebná pompa pašijová - ovšem až na ponuře slavnostní pohřeb Kristův v pozdní večer Velkého pátku - nějak přelila do ulic a na náměstí.

Sedláci se sjeli z celého kraje na ústřední náměstí Vittore Emanuele a vyplnili jeho čtverec spřeženími rohatých bílých volů známého a básníky opětovně opěvovaného staroitalského plemene, ale nás ještě mnohem více než ta důstojná a tichá zvířata teskně mírného pohledu zajímají jejich vysoké vozíky o dvou kolech, jejichž korby jsou na bílé půdě tak hrozivě a neškodně pestře pomalovány, 9

[na začátek stránky]