Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Motivy ze spanilé země svatosti a umění - str. 6

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Motivy ze spanilé země svatosti a umění. Praha : J.A. Drégr, 1940. 45 s (Corona ; sv. 17)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

nevysokých a přece tak působivě příkrých chlumech, a když jsme se v textu poučili o jejich dějinných i uměleckých osudech, roztoužili jsme se, abychom postupně poznali tato tvrz ovitá sídliště mez~ Anconou a Apenninami, odkud je střídavě viděti úžasně modré vody Adriatického moře a svítivé stříbro zasněžených hor Sibyllinských; Jesi, Osimo, Cingoli, Maceratu, San Severino, Camerino, F,ermo. Malířsky nesliboval sice podrobný průvodce Italského Touring Clubu mnoho, ježto domov Raffaellův se vždycky pozdil za umělecky bohatší Toskánou a Umbrií, ale za to cosi jiného vábilo v této papežské zemi k důvěrné návštěvě i měst zcela malých: Skoro nad každým z nich jest rozestřena živá tradice svatosti a kultu některého jejich rodáka, jenž dosáhl alespoň blahoslavenství, ne-li kanonisace, a který stejně náleží k duchu a svérázu svého rodného koutu jako jinde nářečí nebo kroj. Vykonává stále vliv na duše svých krajanů, ježto v Italii se svatost - třeba jen nevědomky - prožívá lidovou duši nejinak než v profaních zemích válečné hrdinstvi, rebe1ský vzdor ve jménu práva, stavovské uvědomění schopné oběti: světec zůstává pro Vlacha vystupňováním a vyvrcholením národního karakteru. I představovali jsme si toužebně vzestup do hrazených městeček na

6 kopcích Marek jako pout za jejich světci a patro-

[na začátek stránky]