Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Motivy ze spanilé země svatosti a umění - str. 5

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Motivy ze spanilé země svatosti a umění. Praha : J.A. Drégr, 1940. 45 s (Corona ; sv. 17)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

TOLENTINO

Cestou z Loreta do Recanati před čtyřmi lety bustě a- vytrvale pršelo, ale jakmile se rozhrnula kalná a šedivá mračna mlh, visící nízko nad Markami, zasvítilo rázem na strmém návrší některé

z městeček tohoto požehnaného a spanilého kraje. Skoro všude byly ještě patrny středověké hradby, pozastřené temným, popínavým porostem, snad břečťanovým; nad hradební cimbuří čněla útlá a bělavá věž chrámová a vedle ní v hustě natlačené spleti domů a ulic zpravidla také vížka signorie

v raném renaissančním slohu, takže nebylo příliš nesnadno zjišťovati polohu hlavního náměstí; stej ně lehko jsme uhodli přítomnost kostelů a klášterů v těchto výsostných hnízdech, kolem jejichž našedlého staviva kroužily s únavnou pravidelností kavky, věrné společnice vzpomínek elegických, vlastně nevhodných v půvabné končině, kde minulost je stále přítomna a kde na kvetoucí dnešek dýc~á tradice teplÝm, oplodňujícím vánkem.

Když jsme si pak na mapě cestovní knížky vyhledali jména těch starých městeček, rozhozených po 5

[na začátek stránky]