Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Motivy ze spanilé země svatosti a umění - str. 40

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Motivy ze spanilé země svatosti a umění. Praha : J.A. Drégr, 1940. 45 s (Corona ; sv. 17)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

VELIKONOČNí ZVONY V GUBBIU

Jarní slunce se opírá dobývačně o majolikovou pestrou misku na mém psacím stole a pod jeho klouzavými dotyky svítí modré, žluté a rudé plošky, seřaděné v renesanční ornament, lasturově a perleťově. V rozkošné hře opalisujících barev převládá útočná melodie topasů, ale chvílemi se rozperlí vysoký dvojzpěv safírů a rubínů, jak tomu chtěla umělecká vůle velkého mistra umberské keramiky v XV. věku Giorgia Andreoliho. Naslouchám písni lesků a barev dychtivýma očima: po chvíli beru zázračnou gubbijskou misku do ruky, abych se potěšil také jejím tvarem, a pozoruji, jak se vní naplno rozevřela ostnatá šiška piniová, kterou jsem tam, uzavřenou a vonnou smolou slepenou vložil po loňském návratu z Italie. I šiška je cestovní kořist gubbi jská: koupil jsem ji na ranním trhu na corso Garibaldi, kde se povalovala mezi artičoky a jinou zeleninou; zdálo se mně tehdy, že z ní voní slunce, které po celé léto útočí na lysé svahy Apenninu, a že Její dokonalá podoba svědčí

40 o tvárné síle svaté půdy nerodící nic ošklivého a banálního.

[na začátek stránky]