Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Motivy ze spanilé země svatosti a umění - str. 34

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Motivy ze spanilé země svatosti a umění. Praha : J.A. Drégr, 1940. 45 s (Corona ; sv. 17)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

u ZDROJŮ CLITUMNA

Nenapil jsem se letos o ve1konocích se sty českých poutníků v Římě z fontány di Trevi, ani nehodil jsem na její dno sold jako daň a záruku blízkého návratu. Zato jsem postál zbožně a vděčně u pramenů Clitumna a načerpal tři poháry z jeho vody. Na dvou třetinách cesty ze starého Spoleta do rušného a lidnatého Foligna v samém srdci umberské země má antický vodní bůh Clitumnus, uctívaný dávnymi Dmbry i Římany stejně pro dar vody jako pro umění věštecké, dvojí svatyni. Jednou, jež se zdvihá těsně při široké římské silnici, skoro pod starobylým horským městečkem Trevi, jest chráme k s antickým sloupovím a z antického zdiva, ale zasvěcený dnes Spasiteli a andělům, jak hlásá nápis na vlysu - nesluje však nadarmo tempio del Clitunno. Široký klid klasického starověku ovládl zde prostou, vznešenou a skladnou formou původní tradici požehnaného kraje rolnického a pasteveckého a nabídl s povýšenou samozřejmostí

34 svůj spanilý umělecký výraz ku vtělení beztvárnému lidovému mytu umberskému. Římský architekt

[na začátek stránky]