Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Motivy ze spanilé země svatosti a umění - str. 19

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Motivy ze spanilé země svatosti a umění. Praha : J.A. Drégr, 1940. 45 s (Corona ; sv. 17)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

VELKÝ PÁTEK V ORVIETĚ

·Orvieto, kamenná výspa gotické víry, plující vysoko nad světlou ze1e'ní umberského kraje, uvítá českého poutníka ironickou výčitkou.

Jest jarní dopoledne slunného dne dubnového a vlahým vzduchem voní již růže promíšené s šeříkem. Nevázaný vítr honí po vyjasněné obloze bělavé mráčky, mezi nimiž se co chvíli rozproudí nevyčerpatelný pramen zázračného blankytu. Ve.selá a nevinná bezstarostnost umberského jara jest na nebi, jest v ovzduší, jest také v nás, a kdyby nám toho nebylo připomnělo mlčení zvonů od rána, sotva bychom si uvědomili, že připadá na dnešek Velký pátek.

Sedíme na kamenné obrubě biskupského paláce na dómském náměstí a mlčíce oddáváme se blahu, kterým jako teplou záplavou vonného dechu a tiché radosti zahrnuje nás barevné průčelí orvietského dómu. Snad příliš pestré a ostré barvy mosaik vtíravě restaurovaných ruší dokonalou barevnou harmonii fasády, snad trochu neklidné hemžení primitivistických rdiefů na všech bocích trojího por- 19

[na začátek stránky]