Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Motivy ze spanilé země svatosti a umění - str. 15

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Motivy ze spanilé země svatosti a umění. Praha : J.A. Drégr, 1940. 45 s (Corona ; sv. 17)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

ných pásů, spojují jeho legendu s životem Spasitelovým a s historií Svaté Panny.

Jest nám, jako bychom se octli náhle v dolním chrámě v Assisi a opakovali tamní pout mezi freskami různých primitivů gotického věku. Brzy nám pokyne přísně svou monumentální věcností Giotto, brzy na nás dechne nadzemskou ekstasí Sieňan Simone Martini - a co nejdivnější, na jedné a téže fresce setkáme se s hutným realismem i s vytržením mystickým. Jsou v ,evangelickém příběhu Páně,

v mariánské Legendě i v životopise světcově výjevy,

kde malíř - a povězme raději anticipando : malíři!

-- soustředí všecek zřetel k zástupu, nesenému velkou vlnou společného pohnutí a rozlišenému právě v něm podle fysiognomií a gest; budoucí karakteristický realismus malby italské jest již napověděn v,e Vraždě nemluvňátek betlémských,

v Modlitbě zahrady getsemanské, v Léčení posed lých sv. Mikulášem. A rázem unese nás v těsném sOl::sedství duchovní vichr se země jevů do ráje milosti, kde vnitřní oheň již strávil větší část tělesenství lidského a kde štíhlá útlost předznamenává schopnost vzletěti přímo tváří v tvář Bohu; zde malířství sienské inspirace jest samo jedním ze stupňů asketické sebekázně a sebevýchovy. Tak archanděl Gabriel mohutných tmavých perutí, odrážejících se tajemně od rozsvícené bělosti ruky a 15

[na začátek stránky]