Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Motivy ze spanilé země svatosti a umění - str. 14

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Motivy ze spanilé země svatosti a umění. Praha : J.A. Drégr, 1940. 45 s (Corona ; sv. 17)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

poklekají venkované u gotického mramorového s,arkofagu světcova a dělnické ženy pozvedají své děti, aby mohly nad tumbou políbiti nohy soše sv. Mikuláše, odejme se výjimečné chvíli, kdy plné slunce odhaluje v gotické klenbě a na všech stěnách kaple barevné divy fresek, houstnoucí v zástupech kolem nás a kdy pod dÝmným nánosem spalovaného kadidla, vosku a oleje rozkvétá poselství XIV. věku v náhlém očištění! Postojíme-li chvíli pokojně, snad se na nás usměje růžovým inkarnátem živě některé líčko' ze Svatby v Káni nebo z Kázání otce Reginalda; snad zasvítí nebeskou a přece teplou bělostí hlava některého z modlících se mnichů neb koncert~jících andělů na Apoteose světcově; snad stříkne do očí modrá či zelená vlna šatu ze Vjezdu do Jerusaléma neb ze Vzkříšení jinocha svatým Mikulášem ... skrze sluneční světlo vstupuje do oka, ozbrú jeného stálostí, milost boží. účinná.

Jenom velké a přísné postavy evangelistů a svatých Otců, střídající se s jinotajitelnými figurami základních ctností na klenbě kaple, připomínají to, o čem mluví staré doklady listinné, že kaple byla původně zasvěcena sv. Augustinu, než ji uprostřed XIV. století lidový kult i měšťanské mecenášství zabraly zcela pro sv. Mikuláše Toleritinského; fr,esky, po stěnách rozčleněné do tří souběž 1.4

[na začátek stránky]