Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Motivy ze spanilé země svatosti a umění - str. 13

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Motivy ze spanilé země svatosti a umění. Praha : J.A. Drégr, 1940. 45 s (Corona ; sv. 17)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

důvěrné srostité světectví zvítězilo v srdcích nad obsažnější, ale i obecnější ideou náboženskou. k-atící se však v pomyslné d~lce. Tolentinský augustinián, jenž v klášterníin chrámě byl pohřben r. 13°5 sotva třicetiletý, nemá mnoho rysů individuálních II podobá se v celku typickým postavám mladých světců středověkých, kteří rychle a skoro nedočkavě uzráli pro nebe a pro kanonisaci. I on pospíchal ještě v chlapectví za vědami a do řádu a, ač pc.korný srdcem, zaujal záhy přední místo mezi bratřími, kteří mu ustupovali takměř samozřejmě; brzy z něho vyzařovala svatost i moc, a třebaže nerad, konal zázraky skoro na potkání; ale to všecko bylo u mladého mnicha, jako u pravého syna lahodné střední Italie, doprovázeno svítivým úsměvem pokojné radosti, laskavé dobroty, něhy stále jinošské - blaženost nebeskou, v níž ~pívají housle a klarinety kůrů andělských, předjímal l\1ikuláš Tolentinský již na zemi základním slohem jasného života.

Víme příliš málo o duševním životě světcově, abychom mohli s ním důvěrněji hovořiti ve vzdušné, volné a cudné sloupové kvadratuře klášterní, přiléhající těsně k chrámu, která z celého stavebního komplexu jest jeho době nejbližší, i nezbývá nám, než abychom ho hledali tam, kde ho nachází již

šest století, v Cappellone del Santo. A zatím co 13

[na začátek stránky]