Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Motivy ze spanilé země svatosti a umění - str. 11

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Motivy ze spanilé země svatosti a umění. Praha : J.A. Drégr, 1940. 45 s (Corona ; sv. 17)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

Když byli hotovi s prodejem i s nákupy, s dopoledním občerstvením i přátelskou besedou, vytrácejí se druh po druhu ulicí svatého Mikuláše k jeho kostelu, neboť nemohou se př~ce u něho nestaviti, navštíví-li Tolentino; bylo .by to stejně neslušné jakc opominouti milého starého příbuzného, přijdeme-li do jeho bydliště - nikdy by nám toho neodpustil. Kdo odsuzuje tento doslova familiární poměr vlašského venkovana k národním, zvláště pak krajinským světcům a staví proti němu mysticky nepřístupný kult exklusivní svatosti, vzývané jen ve chvílích svátečních, neporozuměl naprosto národnímu duchu italskému a nepochopí nikdy) proč svatost jest Vlachovi právě tak silnou životní potřebou jako výtvarná krása linie a barvy a tak plnou skutečností jako národní enthusiasmus. Kdo trpí podobným daltonismem, měl by se v Italivyhýbati místům, jako je Tolentino, nad nimiž trvaleji než dávná signorie a moderní municipio vládne svatý patron městský.

Ale opusťme tyto úvahy, adresované našim milým rodákům, a pospěšme raději za venkovskými krajany svatého Nicoly da Tolentino konečně do jeho svatyně, jež je vlastním cílem naší -pouti. Nachyluje se již k poledni, a v náhrobní kapli světcově nejen bude volriěji,ale v plném slunečním světle jasného jarního poledne rozkvetou i její 11

[na začátek stránky]