Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Motivy ze spanilé země svatosti a umění - str. 10

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Motivy ze spanilé země svatosti a umění. Praha : J.A. Drégr, 1940. 45 s (Corona ; sv. 17)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

jako truhly a skříně v předsíních našich venkovských statků; celé tržní prostranství porozkvetlo strakatinou těchto lidových maleb jako lučina červnová. Nejsou to však jenom rostlinné ornamenty, více méně stylisované: v bílém oválu trne a žehná hlava neb i postava sv. Františka neb místního světce Mikuláše O. S. A. se jménem anebo nábožnou prosbou; ba, světáčtí hospodáři ozdobili své vozidlo podobami šviháka elegance značně operetní a krasavice bujných tvarů, deroucích se povážlivě z parevnéhó korsetu faccony o tři generace opožděné. Se svými pestrými guirlandami podobá se tato směs nábožnosti a frivolity lidovému procesí zcela upřímnému ve svých projevech citů rychle se střídajících a smyslů dychtivě obrácených ke všem darům života. A přece celek zachovRvá zřejmou důstojnost, tak příznačnou právě pro selský byt ve všech zemích a u všech národů: mezi strakatými dvojkolkami stojí bílá dobytčata, jako by si byla vědoma vážnosti ceremonielu, a lani jejich pánům v malebně přehozených tmavých pláštěnkách a pod černými širáky nechybí statné dignity, i když gestikulují, povzbuzují koupěchtivc~, uschovávají ztržené peníze s vlašskou živostí. Též svou sklenku vína i koflík espressa popíjejí

10 stojíce neb při stolcích před osterií po kavalírsku: krásní lidé v krásné zemi.

[na začátek stránky]