Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Marco Polo - str. 7

[na přehled] [na text]

ELPL, Mirek. Marco Polo : člověk a doba. Praha : Melantrich, 1937. 219 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

MARCO POLO V ČECHAcH

"Já, Marco Polo, Benátčan a křesťan," deklamuje hrdě v honosném monologu u Jaroslava Vrchlického hned v sousedství Dantově kupec a diplomat vlašský věku třináctého; jet ve "zlomcích epopeje" českého básníka typickým představitelem středověku v jeho touze po viditelných skutečnostech a exotických dálkách, kdežto jeho vrstevník Dante Alighieri zosobňuje tu prahnutí gotické doby po duchovních realitách, utajených za hranicemi světa smyslového. Takto si v rámci téhož věku, jehož základním rysem se na pohled jeví utkvění a spočinutí, podávají ruce dva poutníci, jeden na pyšné galeře benátské uprostřed moří a pak v čele skvělé karavany, nesoucí poselství cizokrajného vladaře, druhý v chudém chodeckém plášti s ohnutou holí a se stigmatem psance, jemuž však božskou milostí přáno sestoupiti až do pekel a povznésti se skrze prostory očistce až k podnoží božího trůnu uprostřed ráje.

A stopy obou, jak tvůrce Božské komedie, tak vypravěče Millionu, můžeme, odhrneme-li písek věků, zjistiti také na naší půdě, cpž nepřekvapuje v době, kdy si kulturně mladistvý, dychtivý a svěží národ český nedočkavě přisedal k hostině středověkého ducha, prostřené v západní a jižní Evropě zásluhou národů vzájemně se vzdělávajících a doplňujících.

Dante-básník zů$ial II nás neznám po několik století, a jen Dantovi-humanistickému učenci i politiku věnována v pohusitských Čechách skrovná pozornost, on sám však,

7

[na začátek stránky]