Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Máchovy ohlasy - str. 38

[na přehled] [na text]

Máchovy ohlasy : ročenka Dobročinného komitétu v Brně, Chudým dětem, roč. 48. Uspořádala Hana Humlová. Brno : Nákladem Dobročinného komitétu v Brně, 1936. 156 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

Bylo od dob Sabinových a Fričových v Čechách mnoho básníků, v jejichž myšlení a díle vzrostlo mohutněji než u Sv. Čecha »hořčičné zrno« Máchovo. Nejvzácnější jména naší lyriky, Vrchlický, Zeyer, Březina, Hlaváček, Hora, Nezval, jsou mezi nimi, a nejeden z nich vyznal své máchovské synovství otevřeně před Bohem i před lidmi. Ale - až do »Máchovských variací«, jimiž Jo~ef Hora v jubilejním roce oslovil a oslavil pěvce :»Máje« - nedovedl nikdo z nich najíti tak výmluvný a uchvacující výraz pro citové příslušenství ke Karlu Hynku Máchovi jako Svatopluk Čech, jeho pokorný syn levobočný.

J8

[na začátek stránky]