Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Máchovy ohlasy - str. [156]

[na přehled] [na text]

Máchovy ohlasy : ročenka Dobročinného komitétu v Brně, Chudým dětem, roč. 48. Uspořádala Hana Humlová. Brno : Nákladem Dobročinného komitétu v Brně, 1936. 156 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

n B 8 AH

ÚVoĎem ;)

Ferdinand Strejček: Pnm{ OMdli > Máje« II t!elllfém písemnictrlí 5

Antonín Veselý: Osamělý poutník 14

Arne Novák: SDatopluk Čech a Rarel Hynek Mácha 31

Jan Opolský: Světlo z minulostí (báseň) 39

Eva Jurčinová: Jul. Zeyer l:I Jí. H. Mácha 41

Pavel Fraenkl: Mácfla a Březina (Dvě kapitoly ze studie

o ll. H. Máchovi) . 4 FrantBek Halas: ll. H. Mácha (báseň) 68

Bedtich Václavek: K H. Mácha a Fr. Halas 69

Albert PrllŽák: SUkovi žáci a" Mácha 76

Karel Polák: Německé překlaĎy >Máje« 94

E. Dostál I K H. Mácha ve výtvarném umění 117

Josef Plavec: Karel Hynek Mácha a hUĎba . 135

Albert Vyskočil: O Máchově krajině . 149

J. R. Marek: Mácha v zrcaďle pražské výstavy 152

[na začátek stránky]