Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Máchovy ohlasy - str. [1]

[na přehled] [na text]

Máchovy ohlasy : ročenka Dobročinného komitétu v Brně, Chudým dětem, roč. 48. Uspořádala Hana Humlová. Brno : Nákladem Dobročinného komitétu v Brně, 1936. 156 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

ROČENKA DOBROČINN!HO KOMITETU V BRNĚ

CHUDÝM DĚTEM

ROČNíK XLVIII.

MACHOVY OHLASY

Ve prolpě~h ch udých děti českých 911.01 brnenských

Uspořádala

HANA HUMLOvA

t956

Nákladem Dobročinného komitétu v Brně

Vytiskla knihtiskárna a nakladatels~ví Pokorný II spol., Brnl!

[na začátek stránky]