Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

- str. 3

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Máchova "Krkonošská pouť". V Praze : [Arne Novák], 1911. 28 s

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

I.

Vydání Máchových spisů z r. 1862 sloučilo pod společným názvem »Obrazy ze života mého V druhém »dějství« »Marinkyc rozpřádá se mezi básníkem a jeho Mignonou z Františku tento rozhovor:

,.Já jsem byl velmi smutný; ona zpozorovavši to, přestala v hraní, tázajíc se mne, co mi schází?«

»»Zítra odcházím na dalekou pouť, abych prošel temné doliny nebenosných hor; kdo ví, kdy se vrátím, a ty se tážeš?«odpovídám jí.

»>Ty jdeš na dalekou pouť 1«« praví ona; »>na dalekou pouť - a já - - Co tě tam vábí?«<

uDané slovo mě váže jíti k příteli nemocnému, který

mne tam u paty hor očekává. <- •• Kdy půjdeš?« »>Dříve, než slunce vyjde.«« Atd.

Výjev ten končí slovy: »Třetí den hyl jsem na horách«, následující pak oddíl praví zcela určitě: .Kdo 6. září r. 183při sluBce západu byl na novoměstském svatém poli, bude se pamatovati na mladého pocestného atd. To jsem byl já; vraceje

1*

[na začátek stránky]