Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Litomyšl - str. [A1]

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Litomyšl. V Praze : F. Topič, 1916. vi, 40 s. čb. fot (Umělecké památky ; 6)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

UMtLECKÉPAMATKY

1IIIIIIIUUIIIIIIIIIIUllllllllllllllllilílllllllllllllllllllllllllnllllllllnlllllllllllllllllllllllllllllll'

KAŽDÝ SVAZEK ZA 1 K

1. Zmi%elá. Praha J. Napsal V. V. Štech.

2. C h ;- á m Mat kg b o ž i pře d Týn e m. Napsal Kamil" Novotný.

3. Z á m e k K r a to c h v í I e. Napsal a -fotografoval F. Dl.

Středa.

4. M. Jan H u s v e v JÍ t v a ·r n é m umě n í. Napsal V. V.

Štech.

5. Pražská domovní z-nameni /. N~psal V. V.Štech.

6. Lit o myš 1. Napsal Arne Novák.

7. svazkem hude:

Z m i z e I á P I z e ň.

Připravuje 'se:

Tábor. - Telč. - Chrám sv. Barbory v,Kutné Hoře. Nejstarší Praha. - Praha renaisanční. - Karlův most.- Veltrusy. - Dien tzenhoferové. - Pražské

o Je o I i, atd.

[na začátek stránky]