Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Litomyšl - str. 43

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Litomyšl. V Praze : F. Topič, 1916. vi, 40 s. čb. fot (Umělecké památky ; 6)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

U M ~ LEe K É PAM A T K Y vycházejí ve svazcích ve lhůtách měsíčních po 1 K. - Na 10 svazků předplácí se K 10"20 i se zásilkou. - V Praze 1916

[na začátek stránky]