Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Litomyšl - str. 42

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Litomyšl. V Praze : F. Topič, 1916. vi, 40 s. čb. fot (Umělecké památky ; 6)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

Obrazy tohoto svazku pořízeny vesměs podle fotografií p. Bohumila Vavrouška; štočky provedla Unie.

Literatura: František Jelínek, Historie města Litomyšle I.-IIJ. Litomyšl 18381845; Antonín Šanta, Geschichte der Stadt Leitomischl, Litomyšl 1856; Zdeněk Nejedlý, Dějiny města Litomyšle I.,LitomyšI1903; Josef Štěpánek, Dějiny gymnasia v Litomyšli, Litomyšl 1894; A ugust Sedláček, Hrady, zámky a tvrze království českého 1. Chrudimsko, Pra~",a 1881; Teréza Nováková, Čechy východní v Ottových Čech-\ch sv. XIII, Praha 1905 a jmenovitě Bohumil Matějka, Josef Štěpánek a Zdeněk Wirth, Politický okres litomyšlský v Soupise památek historických a uměleckých sv. XXIX, Praha 1908 (tam uvedena ostatní literatura i další materiál obrazový; poznámky naše přidržují se namnoze tekstu Wirthova.)

[na začátek stránky]