Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Literatura česká 19. stol. D. III, část 1. - str. VIII

[na přehled] [na text]

Literatura česká devatenáctého století. Dílu třetího část první, Od K.H. Máchy ke K. Havlíčkovi. V Praze : nákladem Jana Laichtera na Král. Vinohradech, 1905. (Laichterův výbor nejlepších spisů poučných ; kn. 16) 764 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

VII-

Strana

24. Autograf z Nebeského pozfistalosti . . . . . . . . . . 308

25. V. B. Nebeský . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337

26. Titulní illustrace k ,Myrhovému věnečku' Marie Antonie 364

27. Rodný dfim B. Jablonského v Kardašově Řečici . 367

28. Karel Vinařický . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380

29. ,Varito a lyra' (tit. list) . . . . . . . . . . . . . . . 385

30. Karel Kuzmány. (Podle obrazu z let šedesátých XIX. sto letí) 398

31. L'udevít Štúr. (Podle obrazu z let padesátých XIX. sto letí). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409

32. M. J. Hurban. (Podle obrazu z r. 1848) . . . . . . . . 423

33. Ondřej Sládkovič. (Podle obrazu z let šedesátých XIX.

století) . . . ; . . . . . . . . . . . . . . . 467

34. Samo Chalupka. (Podle obrazu z let šedesátých XIX.

století). 479

35. Jan Botto. (Podle obrazu z let sedmdesátých XIX. stol.) 485

36. Jan Kalinčák. (Podle obrazu z let padesátých XIX. stol.) 490

37. Karel Havlíček Borovský. (Podle obrazu z r. 1849). . 545

38. ,Pražské Noviny' 1, ledna 1846, Č. 1. (Ukázka textu) . 58 39. ,Národní Noviny' 9. ledna 1849, Č. 7. (Ukázka textu) . 60r

40. ,Šotek'. (Ukázka illustrací.) . . . . . . . . 613

41. ,Slovan' Č. 19, r. 1851. (Ukázka textu.) ..... . 618

42. ,Epištoly kutnohorské'. (Ukázka rukopisu Havličkova) . 623

43. Brixen v červnu roku 1854. . . . . . . . . . . . . . 658

44. Karel Havlíček (Podobizna druhá ze sklon~u let čtyři cátýth XIX. stoL). . . . . . . . . . . . .. .,. 715

[na začátek stránky]