Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Literatura česká 19. stol. D. III, část 1. - str. VII

[na přehled] [na text]

Literatura česká devatenáctého století. Dílu třetího část první, Od K.H. Máchy ke K. Havlíčkovi. V Praze : nákladem Jana Laichtera na Král. Vinohradech, 1905. (Laichterův výbor nejlepších spisů poučných ; kn. 16) 764 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

SEZNAM VYOBRAZENÍ.

Strana

1. Karel Hynek Mácha . . . . . . . . . . . 3

2. Litoměřice . . . . . . . . . . . . . . . 16

3. Máchi'Jv pomník na hřbitově v Litoměřicích 20

4. Chrám sv. Barbory v Hoře Kutné. 38

5. Jan Erazim Vocel (s podpisem). . 40

6. Dům Měchun1v, později Palackého 68

7. Šternberský dům na Menším městě pražském 80

8. Kašpar hr. ze Šternberka. . . . . . . . . . 82

J. České Museum v paláci Šternberském na Hradčanech 87

10. ,Lasopis Společnosti vlastenského Museum v Lechách'

(tit. list). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 91

ll. ,Monatliche Ausziige alt und neuer gelehrten Sachen' . 141

12. Alois Vojtěch Šembera. (Podle podobízny z r. 1848) . 161

13. Matouš František Klácel . 169

14. Vincenc Furch . 179

15. Fr. Sušil . 182

16. Ples 21. srpna 1845 v sálech hradu pražského při slav nostním zahájení státní dráhy v Praze 192

17. Společenský ples v Praze v letech třicátých. (Podle teh dejšího vyobrazení v ,Erinnerungen') . . . . 20 18. Ukázka iIlustrací ,Palečka' (sv. V.) . . . . .214

19. ,Paleček, milovník žertu a pravdy' (tit. list) . 215

'20. Rubšův náhrobek na hřbitově skutečském. . 218

21. Doctorovi Bowringovi. (Ukázka rukopisu Koubkova) . 25 22. Náhrobek]. P. Koubka v Blatné . 263

23. Kokořín z let čtyřicátých. . . . . . . . . . . .. . 284

[na začátek stránky]