Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Literatura česká 19. stol. D. III, část 1. - str. VI

[na přehled] [na text]

Literatura česká devatenáctého století. Dílu třetího část první, Od K.H. Máchy ke K. Havlíčkovi. V Praze : nákladem Jana Laichtera na Král. Vinohradech, 1905. (Laichterův výbor nejlepších spisů poučných ; kn. 16) 764 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

VI

Strana

XII. Havlíčkovy ,Národní Novíny' . . 598

XIII. ,Šotek' . . . . . . . . . . . . 61 XIV. Založení ,Slovana'. - ,Slovan' .613

XV. ,Duch Národních Novin'. - ,Epištoly kutnohorské' . 620

XVI. Politické zásady Havlíčkovy . . . . . . . . 624

XVII. Havlíčkův boj s reakční vládou . . . . . . 649

XVIII. Překlad Voltairových ,Některých pověsti' . . 652

XIX. Po zastavení ,Slovana'. . . 65 XX. Havlíček v Brixenu . . . . 657

XXI. Havlíčkovy dny poslední . 668

HLAVA TŘINÁCTÁ.

KAREL HA VLičEK BAsNiK

NAPSAL JAN JAKUBEC.

I. Havlíčkovy německé verše z doby gymnasijni. Prvni pokusy v českém básnění. Radikálni básně bojovné

a politické. ,Dumka na Batelovském vrchu' . . . . . 670' II. Epigramy Havlíčkovy . . . . . . . • . . . . . . . 677' III. Havlíčkova příprava k povoláni spisovatelskému. Havlíčkovy názory o básnictví a kritice. Havlíčkovo vy stoupení proti běžnému vlastenčení '" . . . . .685 IV. Havlíčkovy práce veršované v letech 1846-1848. Po litické parodie . . . . . . . . . . . . 696

V. ,Křest sv. Vladimíra' . . . . . . . . . . . . . . . 70 VI. Havlíčkovy záměry literární po zastavení ,Slovana'.

Básnické práce v Brixenu: ,Tyrolské elegie'. ,Král Lávra'. Zlomky z cyklu ,0 posledních věcech člověka'. Veršované překlady . . . . . . . . . . . . . . . . 704

VII. Význam poesie Havlíčkovy. Celková charakteristika . 712 Rej s tří k j ni e n . . . . . . . . . . . . . . . . 721

[na začátek stránky]