Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Literatura česká 19. stol. D. III, část 1. - str. V

[na přehled] [na text]

Literatura česká devatenáctého století. Dílu třetího část první, Od K.H. Máchy ke K. Havlíčkovi. V Praze : nákladem Jana Laichtera na Král. Vinohradech, 1905. (Laichterův výbor nejlepších spisů poučných ; kn. 16) 764 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

v

Strana

XIII. Janko Král . . 48 t

XIV. Jan Botto. . . 484

XV. Jan Kalinčák . . . . . .489 XVI. Literatura slovenská za povstání r. 1848-1849 .496

HLA VA JEDEN.ACTÁ.

ČESKÉ HNUTÍ REVOLUČNÍ R. I848-49 A :JEHO VLIV NA SOUČASNOU LITERATURU NAŠ.l

NAPSAL ZDENĚK V. TOBOLKA.

I. Ráz českého hnutí revolučního. . .. 50Z

II. Politické proudy českého hnutí revolučního. . . . . 51 t lIl. Poměr vlády k revolučnímu hnutí rakouskému a zvláště

českému . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 516

IV. Tisková svoboda za českého hnutí revolučního. . 519

V. Vliv českého hnuti revolučního na naši literaturu . 521

VI. Politické časopisectvo českého hnutí revolučního . 524

HLAVA DVANÁCTÁ.

KAREL HA VLÍČEK

NAPSAL ZDENĚK V. TOBOLKA.

I. Havlíčkovo mládí. Studie v. Něm. Brodě . . . . . . 539 JI. Havlíček v Praze na filosofii a v semináři. První lite rární plány . . . . . . . . . 543

III. Před odjezdem na Rus .. 550

IV. Cesta na Rus. Ve Vídni a ve Lvově . . . . . . . . 553

V. Na Rusi. Havlíčkovy studie a myšlenkový přerod.

Literární plány . . . . . . . . . . . . . 554

VI. Havlíčkovy překlady z Gogola . . . . . . 564

VII. Havlíčkovy epigramatické práce na Rusi . 569

VIII. ,Obrazy z Rus' . . . . . . . . . . . . . 572

IX. Návrat z Ruska. Kritika Tylova ,Posledního Čecha' . 57 X. Havlíček jako redaktor ,České Včely' a ,Pražských

Novin' . . . . . . . . . .583

XI. Havlíčkova politická praxe. . . . . . 596

[na začátek stránky]