Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Literatura česká 19. stol. D. III, část 1. - str. [T3]

[na přehled] [na text]

Literatura česká devatenáctého století. Dílu třetího část první, Od K.H. Máchy ke K. Havlíčkovi. V Praze : nákladem Jana Laichtera na Král. Vinohradech, 1905. (Laichterův výbor nejlepších spisů poučných ; kn. 16) 764 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

LITERATURA ČESKÁ DEVATENÁCTÉHO STOLETI.

DílU TŘETíHO ČÁST PRVNí.

OD K. H. MÁCHY KE K. HAVLíČKOVI.

SE 44 VYOBRAZENíMI.

NAPSALI:

JOSEF HANUŠ, JAN JAKUBEC, JAN KABELfK~ JAROSLAV KAM PER, ARNE NOVÁK, JOSEF PEKAŘ, ZDENĚK TOBOLKA, JARO SLAV VLČEK.

V PRAZE.

NÁKLADEM JANA LAICHTERA NA KRÁL." VINOHRADECtf. 1905.

[na začátek stránky]