Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Literatura česká 19. stol. D. III, část 1. - str. IV

[na přehled] [na text]

Literatura česká devatenáctého století. Dílu třetího část první, Od K.H. Máchy ke K. Havlíčkovi. V Praze : nákladem Jana Laichtera na Král. Vinohradech, 1905. (Laichterův výbor nejlepších spisů poučných ; kn. 16) 764 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

IV

HLAVA DEVÁTÁ.

LYRIKA A DIDAKTIKA PŘEDBŘEZNOvA V RUKA CH EPIG ONŮ.

NAPSAL ARNE NOVÁK.

Strana

I. Od klassicismu k romantice: Jan Herzog, Jan Kocián, Václav Ráb, František Turinský a Karel Simeon Macháček .....................• 357 II. Klášterni sentimentálnost v Cechách: Marie Antonie; Boleslav Jablonský jako lyrik. . . . . . . . . . . . 363 III. Boleslav Jablonský jako didaktik: ,Moudrost otcovská' 369 IV. Bajka v literatuře národniho obrození '" . . . . 374

V. Didaktika vstupuje do služeb zpátečnických: Karel Vinařický a Václav Štulc . . . . . . . . . . . . . 378

HLAVA DESÁTÁ .

..s~TÚROVA ŠKOLA NA SLOVENSKU.

NAPSAL JAROSLAV VLČEK.

I. Nový ruch na sklonku let dvacátých. Literární Jednoty slovenské mezi studentstvem protestantským. Vliv Kollán'l.v. Prešpurské ,Plody zboru učenců' ... 391 II. Kuzmányho ,Hronka' a její spolupracovníci . . . . . 397 nI. Studentská Jednota literární v Levoči a její ,Jitřenka' 404 IV. Působení L'udevíta Štúra v Prešpurku do r. 1838 .. 407 V. Zástupcové Štúrovi: éervenák a Hurban. - ,Nitra' . 421

VI. Štúr v Německu . . . . . . . . . . . . . . . . . .f32 VII. Štúrova nová činnost v Prešpurku. Jeho odluka jazy ková 436

VIII. Kollárovi musejní ,Hlasové' a jejich účastníci i stoupenci v Čechách a na Slovensku; Šafařík; Palkovič, Lanštják a Launer. Štúrovci Hurban a Hodža. . . . 446 IX. Štúrovy ,Slovenské Národnie Noviny' a ,Drol Tatrán sky' 456

X. Hurbanovy ,Slovenské Pohfady' a jeho ,Nitra' 1I.- V. 460

XI. Ondřej Sládkovič . 464

XII. Samo Chalupka . . . .. .. 477

[na začátek stránky]