Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Literatura česká 19. stol. D. III, část 1. - str. III

[na přehled] [na text]

Literatura česká devatenáctého století. Dílu třetího část první, Od K.H. Máchy ke K. Havlíčkovi. V Praze : nákladem Jana Laichtera na Král. Vinohradech, 1905. (Laichterův výbor nejlepších spisů poučných ; kn. 16) 764 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

II-

HLAVA ŠESTÁ.

FR. JAR. RUBE.s~ A POČATKY NO VOČESKÉ LITERATURY HUlliORISTICKJi;.

NAPSAL ARNE NOVÁK.

1. Rubšuv život. ,Paleček' . . 212

II. Rubeš básni k a novel1ista . 219

III. Hajniš a Filípek . . . . . 231

HLAVA SEDMÁ

JAN PRAVOSLAV KOUBEK.

NAPSAL JOSEF HANL š.

1. Mládí, studie . . . . . . " 236

II. Šestiletý pobyt v Haliči . . . . .. 241

III. Návrat do vlasti. Professura českého jazyka a literatury na pražské universitě. Koubek prosaik-učenec . 247 IV. Koubek básník . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256

HLAVA OSMÁ.

VACLAV BOLElliÍR NEBESKÝ.

NAPSAL JOSEF HANUŠ.

I. Mládí, studie . . 285

II. Básně drobné . . 296

III. ,Protichudci' . 301

IV. Nebeského kritiky a jiné drobné články. Listy z Vídně 310 V. Nebeského studie literárně historické. . . . . . . . 32 VI. Nebeského činnost politická r. 1848. Redakce Musejníka a sekretářství Musea a Matice. . . . . . . . . 335 VII. Studie a články z oboru české literární historie po

r. 1849 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342

VIII. Nebeského studie a překlady z poesie světové. Poslední práce a plány z oboru dějin literatury české.

Skon. . . . . . .. . 346

[na začátek stránky]