Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Literatura česká 19. stol. D. III, část 1. - str. I

[na přehled] [na text]

Literatura česká devatenáctého století. Dílu třetího část první, Od K.H. Máchy ke K. Havlíčkovi. V Praze : nákladem Jana Laichtera na Král. Vinohradech, 1905. (Laichterův výbor nejlepších spisů poučných ; kn. 16) 764 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

OBSAH.

HLAVA PHVNÍ.

KARRL HY/VEK zvrAUIA.

NAPSAL JAROSLAV KAl\IP"lt.

J. Máchův život. 1

II, Máchovo dílo ' 21

HLAVA DRUHA.

'lAN ERAZlllf VOCEL JAKO J1ASNIK

NAPSAL ARNE NovÁIL

I. Vocelův život. Jeho nove1listika .. , , 36

II. ,Pfemyslovci'. ",. 4 m. ,Meč a kalich' .'" 50

IV, ,Labyrint slávy'. Poslední verše . , . 54

, ~l!.A V A': TÚETÍ,

FRANI: PALACKÝ,V LETECH I823-I848.

NAPSALI ARNE NOVÁK A JOSEE' PEKAŘ.

I. Palackého život a styky společenské v Praze v letech

1823-1848 ... , , , . , .... " ... ,. 62

II. Palackého práce aesthetické a filosofické . . . . . , 70 III. Dobrovský a Palacký. Hrabata František a Kašpar ze Šternberka. Založeni Musea království českého . . . 78

[na začátek stránky]